Stresshantering och Hypnoterapi

Stresshantering

Att bli stressad är ingen sjukdom i sig, utan ett naturligt tillstånd för människor. Stressen är en naturlig psykologisk och biologisk reaktion på hot och yttre påfrestningar. Men stress kan leda till sjukdom, kroppslig såväl som psykisk. Särskilt arbetsrelaterad stress är en av de stora orsakerna till ohälsa och utmattningssyndrom. Att förebygga och ta hand om stressen i tid innan den får övertaget och orsakar långvarigt lidande och sjukskrivning är en insats som lönar sig.

Vi hjälper dig genom personliga terapeutiska samtal, avslappningstekniker och även hypnoterapi om du önskar det.

Hypnoterapi

Är en djupgående och ofarlig väg att öka och stärka din personliga

  • Självkännedom och självinsikt för att se nya möjliga vägar i ditt liv
  • Emotionella och mentala hälsa.
  • Fysiska hälsa
  • Förmåga att prestera bättre vid tex idrottsutövning
  • Förmåga  att uppnå dina mål
  • Till att växa psykiskt och intellektuellt som människa
  • Insikt om vem du är på ett djupare och andligt plan tex genom regressionsterapi (TLT-Tidigareliv terapi)

Vi hjälper dig genom olika hypnoterapeutiska metoder och väljer i samråd med dig ut den metod som passar dig bäst att uppnå det du vill åstadkomma.