Coaching

Coaching ett bra val när det finns
vilja till förändring och utveckling!

En coach tar reda på vart du står just nu, vad du vill åstadkomma och hur du skall förflytta dig dit.

Som din coach har vi många uppgifter. En av dem är att är att hjälpa dig att finna och tydliggöra ditt mål. En annan viktigt uppgift är att utmana dig och se det du själv inte kan se. Både vad som begränsar dig men ännu viktigare, dina styrkor. Vår huvudsakliga uppgift som coach är att se till att stödja dig i processen att du når dina mål. Vi ställer just de där frågorna som får dig att vända upp och ned på allting och komma till nya insikter. Vi skapar en konkret handlingsplan tillsammans med dig så att du med hjälp av struktur och ökad motivation gör aktiva handlingar som förflyttar dig mot dina mål. Att bli coachad innebär både en yttre resa och en inre resa där du lär dig mer om dig själv och hur du fungerar.

Lämna ett svar