Projektcoaching

Ditt professionella stöd inför och under ert projekt!

Vi bidrar med vår kompetens och erfarenhet av att leda både stora och små projekt,
styrgruppsarbete, beställarkompetens.

Som projektcoacher

  • Är vi en resurs när du har arbetstoppar i ditt projekt
  • Stödjer/hjälper vi  dig i ditt projekt från idé till avslut
  • Vägleder vi och fungerar som ett bollplank för projektledaren och teamets medlemmar
  • Stödjer/hjälper vi till med projektadministrationen
  • Hjälper er med kick off och teambuilding

 

Kommentera