Handledning

När du och din grupp behöver
professionellt stöd att komma vidare!

  • Vi erbjuder handledning individuellt eller i grupp.
  • Ni får även konkreta tips, metoder och verktyg som ni kan använda i utvecklingen av er arbete.
  • Träffarna kan också innehålla rena utbildningsmoment för att öka den egna handledarkompetensen inom er verksamhet.
  • Kommentera